Ajudes a la Dependència

Dins dels serveis d’assessorament, ajudem a les families a tramitar les diferents ajudes a la Dependència.

 

Dins de les mateixes podem trobar com a principals: 

-Ajudes econòmiques vinculades a empresa

-Ajudes econòmiques vinculades a Cuidador no Professional

-Ajudes a través dels serveis d’atenció a domicili de cada municipi

Servicios que realizan las auxiliares

01 Higiene personal completa

02 Control de medicación

03 Movilizaciones: Levantar/acostar, transferencias de cama a silla, etc…

04 Servicio de compañía, vigilancia y paseo

05 Mantenimiento del hogar: Hacer las camas, compras, realización de comidas, limpieza general del domicilio, limpiezas a fondo, etc…

Serveis que realitzen les Auxiliars

01

02

03

04

05

06

Higiene personal completa

Control de medicació

Movilizacions: aixecar/enllitar, ajuda a les transferències llit/cadira…

Servei de compañía, vigilancia i passeig

Estimulació cognitiva amb jocs i activitats

Mantenimient de la llar: fer els llits, realització d’àpats, compres, neteja general del domicili, neteges a fons…